Dobrze zorganizowany projekt to podstawa

ETAPY WSPÓŁPRACY

Działam w oparciu o starannie wypracowane standardy kooperacji poparte wiedzą, doświadczeniem, pasją i zaangażowaniem. Umiejętność słuchania i odgadywania intencji klienta wraz z najwyższymi zdolnościami interpersonalnymi sprawiają, że współpraca z mną jest nie tylko efektywna, ale też przebiega w miłej atmosferze.

JAK PRACUJEMY?

1

PIERWSZE SPOTKANIE

Po kontakcie telefonicznym lub mailowym następuje ustalenie, w dogodnym dla obu stron terminie, spotkania. Ma ono na celu poznanie związanych z projektem oczekiwań, potrzeb i preferencji klienta oraz podjęcie wstępnych ustaleń dotyczących dalszej współpracy. W trakcie pierwszego spotkania decydujemy między innymi o, częściowym lub kompleksowym, zakresie podejmowanych prac. Następnie, po przeanalizowaniu wszystkich ustaleń, przedstawiam klientowi kosztorys projektu i, po jego zaakceptowaniu, podpisujemy umowę oraz ustalamy datę kolejnego spotkania.
2

DRUGIE SPOTKANIE

Na drugim spotkaniu przedstawiam zleceniodawcy nasze propozycje projektowe w postaci rysunków, rzutów i wizualizacji. Omawiam możliwe rozwiązania architektoniczne, dobór materiałów i mebli, układ funkcjonalny itp. Standardowo przygotowuję do dwóch różnych koncepcji, na które nanoszę maksymalnie dwie zasugerowane przez klienta poprawki.
3

FACHOWE DORADZTWO

Zdając sobie sprawę z tego, że prawidłowy dobór materiałów w dużej mierze determinuje jakość wykonania, oferuję fachowe doradztwo w tej kwestii. Za dodatkową opłatą spotykam się z klientem w salonie sprzedaży, gdzie wspólnie decydujemy o wyborze artykułów wykończeniowych.
4

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Po ostatecznej akceptacji koncepcji przez klienta przystępuję do wykonania szczegółowej dokumentacji projektowej dla poszczególnych wykonawców. Następnie przygotowuję kompletne kosztorysy inwestycyjne, które ułatwiają sukcesywne realizowanie kolejnych części projektu.
5

NADZÓR AUTORSKI

Na życzenie klienta prowadzę nadzór autorski nad realizacją projektu. Polega on na regularnych wizytach w miejscu inwestycji i pilotażu prac ekipy wykonawczej. Usługa ta ma na celu zapobieżenie odstępstwom od wizji projektowej i jej możliwie jak najwierniejsze odwzorowanie w rzeczywistości.